SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK
SM4-möten

Höstmötet 060923
sm4mote06_1.jpg
Det var 5 år sedan VARK arrangerade SM4-möte senast (se nedan). Även denna gång valdes toppstugan Hunflen och drygt 30 personer fanns nu på plats. Under mötet berättade bl a SM4AIO om QSL-hantering (bilden). Efter mötet hölls föredrag om IARU av SM0IMJ samt av SM5XW om SSA's organisation mm.
sm4mote06_2.jpg Några av huvudpersonerna
på mötet. Fr v:
SM4HBG (DL4) tittar på när SM5XW (SSA ordf) tilldelar SM4AIO hedersnål och diplom för QSL- hanteringen under många år. Sittande klubbordf SM4BBJ och mötessekr SM4MHA.

sm4mote06_3.jpg
Efter mötet och föredragen fick vi äta korv med bröd samt lyssna till underhållning av SM4YZC och kompisen Björn Axelsson. Det lät definitivt inte illa  vilket man kan få för sig vid en blick på SM4-8220.
sm4mote06_4.jpg
Vår nyrenoverade klubbstuga visades och här är några herrar som kommit i samspråk utanför stugan.
Fr v SM4EPR, ?, SM4EFQ, ?, SM4DF
sm4mote06_5.jpg
Celibriteter i klubbshacket: SM5XW kör 2m repeatertrafik och SM0IMJ lyssnar på kortvågen. SM4EFE donar med utrustningen.

Höstmötet 010915

2001 års höstmöte arrangerades av Västerdalarnas Amatörradioklubb och hölls i toppstugan, Hunflen, Äppelbo. Efter att ett flertal tidigare möten inte haft några kringarrangemang ville vi försöka locka fler besökare och ordnade därför ett par programpunkter som vi trodde kunde vara intressanta. Att döma av reaktionerna på plats, samt av radiosnacket när folket åkte hem, verkade många ha varit nöjda med dagen. Totalt var det ca 30 amatörer som besökte berget under dagen.
SM4ULL hälsade alla väkomna och informerade om dagens program. Därefter tog själva distriktsmötet vid med SM4CQQ vid rodret.
SM4FPD, Roy,  var nästa programpunkt. Han berättade en massa intressanta saker, bl a om SRS och ICOM Japan.
Efter kort lunchuppehåll informerade Dalakrafts VD, Per Möller, om vindkraftverket på Hunflen. Först gemensamt i toppstugan och sedan gruppvis inne i kraftverket.
Efteråt fanns det möjlighet att diskutera med Roy. Här avhandlas bl a kommande produkter på kortvågssidan.

Under hela dagen hade deltagarna möjlighet att titta på en utställning av ICOM-utrustning, som Roy hade med sig från SRS, samt rota i några fyndlådor från SRS. Dessutom fanns möjlighet att inspektera klubbens anläggning som ligger ett stenkast ifrån möteslokalen.


SK4WV hemsida