SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Vem hör bäst?
av SM4EFE


Ur klubbtidningen VARK 93

På månadsmötet i augusti testade vi mottagarkänsligheten på diverse apparater för 2 m bandet.

Mätutrustningen var en CEMEK AMFM-3A signalgenerator, samt hembyggd distorsionsmeter. Känsligheten mättes vid 12 dB SINAD.

I tabellen anges hur många dB sämre apparaten är, jämfört med vad man får med en ordinär radio och en bra (ca 1 dB brusfaktor) preamp framför.

Radio dB sämre
än NF 1 dB
IC-P2ET 1 dB
IC-02E (5 st) 1-2.5 dB
IC-2SE 2 dB
FT-480R 2 dB
IC-24ET 2.5 dB
AR-1000 scan 5.5 dB
IC-R7000 scan 9 dB

Noterbart är hur pass bra alla handapparaterna är, samt hur små avvikelser det är mellan olika exemplar.


Tillbaka