SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK


På senare tid har en digital DMR-repeater startast på Hunflen. DMR-repaterns frekvens är 434.6625/432.6625 MHz. Uteffekt ca 50 W via modifierade "Comviq"-filter till en gemensam 4-stack (AV1914) på mastens norrsida. Här finns mer info om repeatern: https://brandmeister.network/?page=repeater&id=240420Analog repeater SK4WV

Uppgifterna om 70 cm repeatern stämmer inte helt enligt beskrivningen nedan. Slutsteget är bortplockat och uteffekten är därmed 5 W. Och kavitetsfiltren är 3+3 st kopplade till en gemensam antenn för RX och TX.

Frekvens 145.650/145.050 MHz samt 434.650/433.050 MHz
QTH Hunflen, Äppelbo. Locator JP70AM. Höjd ca 500 m ASL. 


SK4WV är en s k  crossbandsrepeater där så väl mottagare som sändare för 2m och 70 cm är sammankopplade. Det som hörs på mottagarna går ut på båda sändarna och båda mottagarna kan ta emot signal samtidigt. Detta gör det möjligt att köra full duplex över repeatern under förutsättning att båda motstationerna har duobandsapparater och kan lyssna på motstående band utan att få rundgång (=hörlur).


Repeaterstativ
Hyllornas innehåll numrerade uppifrån
  1. Logikenhet = Egen kostruktion. Uppbyggd av 567 tonmottagare samt ett flertal 555 timerkretsar. CW-ID-generator enl äldre kostruktion med diodprogrammering.
  2. Högpassfiler = Ena halvan av MTD duplexfilter inkopplat på RX 70. Spärrar 80 och 160 MHz >40dB. Kavitetsfilter se nedan.
  3. Preamp 70cm = Bredbandsförstärkare. NF <1dB. Design och kretskort SM7EQL. Radio 70cm = SRA CN-405.
  4. Nätaggregat = Egen kostruktion. 13,8V/15A. Driver logik, radio 2m och 70cm samt PA 70cm.
  5. Preamp 2m = BF981 med resonanskrets endast på ingången. Gain dämpad till 10dB. Radio 2m = SRA CN-404. 
  6. PA 2m = Egen tillverkning. 75 W ut. Kretslayout SM7RIN. Inbyggd nätdel 24 V.
  7. Kavitetsfilter 2m = Egen tillverkning. 3 st på vardera RX och TX. Data 0,7/30 dB per filter.
Kavitetsfilter 70cm = Egen tillverkning, 6 st på vardera RX och TX. Numera placerade utanför bild på hyllan till vänster. Sammankopplade för körning på gemensam antenn.
Ytterhöljen till 2 m kavitetsfilter är tillverkade av syrafast aluminiumplåt som rullats och svetsats till rör. Gavlar är av mässing och mittpelaren av koppar. Gavlar och mittpelare är kemiskt försilvrade. 70 cm kaviteter är av likartad konstruktion men till ytterhölje används cyliderrör av aluminiumlegering.

Jordning och överspänningsskydd. Antennkablar, nätaggregat och slutsteg 2m är anslutna till jordskena via 6-10 kvadrat ledare. Jordskenan sammanbunden med elservicens PEN-ledare samt med mastens jordlinor. Överspänningsskydd anslutna till elcentralens fasskenor. Metalloxidvaristorer monterade efter säkringar i nätaggregatet samt 2 m slutstegets nätdel.


Repeaterantenner


I fackverksmasten sitter 2 x 4 dipoler för 2 m i riktning NO. De översta 4 är för RX och de nedersta för TX. Elementen är tillverkade av 18 mm aluminiumrör och bärararmarna är av 25 mm dito.

På metallstolpen sitter en 4-stack (AV1914) för 70 cm (analog) i riktning ONO.

Antenn för DMR syns inte på denna bild men är en 4-stack (AV1914) på mastens norrsida (bortsida), ungefär i samma höjd som den översta 4-stacken för 2 m.


SK4WV hemsida