SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

PACKET
för den oinvigde


av SM4EFE, Henrik

Detta är information för dig som inte skaffat packet än. Om man inte kommit i kontakt med packet brukar det hela vara ganska kryptiskt och de första funderingarna är vad som finns på packet, vilken utrustning som behövs och vad det kostar.

Vad finns på packet?

Man kan använda packet för att skicka personliga brev mellan enskilda amatörer, läsa och skriva bulletiner som kan läsas av alla, hämta DX-information eller överföra filer (programvaror). Även om uppkoppling mellan enskilda packetanvändare är vanligt är det körning mot en s k BBS eller ett DX-Cluster som är stommen i verksamheten.

I en BBS skriver och läser man meddelanden, gör filöverföringar, beräknar satellitbanor m m. För att det ska vara någon större mening att skaffa utrustning för packet bör du alltså kunna få kontakt med en BBS. En BBS är helt enkelt en packetstation med en speciell programvara och den ingår i ett världsomspännande nät av amatör-BBS'er. Alla dessa BBS'er är, i huvudsak, sammanlänkade via radio.

Personliga meddelanden kan skickas till alla amatörer i hela världen som har utrustning för packet samt kontakt med en BBS. Bulletiner skickas till olika spridningsområden. De vanligaste, i storleksordning, är: Lokalt i den egna BBS'en, SM4, SWErige, SCAndinavien, EUropa, samt World Wide. Totalt brukar det komma ett par hundra bulletiner per dygn varav några tiotal skrivna på svenska eller andra skandinaviska språk.

En annat nät som finns på packet är det s k DX-Cluster nätet. Det är ett antal, via radio, hopkopplade packetstationer med en annan speciell programvara. Vid uppkoppling till ett Cluster kan man hitta uppgifter speciellt för DX intresserade. T ex adresser och QSL-managers m m. Dessutom kan man få direkta tips på aktiva DX stationer som hörts och körts. När någon lägger in en sådan uppgift i ett Cluster tar det bara minuter innan alla uppkopplade får uppgiften på sin skärm.

BBS- och Clusternäten är två skiljda nät som körs på separata frekvenser. BBS'erna innehåller allt möjligt inom amatörradion och Clustren i huvudsak sådant som har med DX-körning att göra.

Viken utrustning behövs?

1. Man behöver en vanlig FM-tranceiver för 144 MHz. Det kan vara en enkel kristallstyrd radio med en kanal eller vilken annan FM radio som helst. Till att börja med brukar de flesta använda samma radio som de har att prata repeater med. Senare när man varit igång på packet ett tag brukar det kännas lite jobbigt att hålla på att rycka kontakter hit och dit när modemet ska kopplas in och ur. Då brukar tankarna komma att det vore allt bra med en radio bara för packet. Eftersom billiga radio inte växer på träd är det dock inte alla som realiserar sina önskningar.

2. Man behöver också ett modem och det kan vara antingen ett komplett modem (TNC) eller ett s k Baycom modem. En kort beskrivning av skillnader:

Baycom modem: Kostar 200-500 kr. Det lägre priset om du köper komponenter och bygger själv och det högre för ett färdigt modem. Behöver ingen strömförsörjning. Kräver att man har en dator som terminal. Kräver att datorn är igång för att någon annan ska kunna använda din station som "packet-repeater". Har brevlådefunktion endast när datorn är igång.

TNC: Kostar 1350 kr för en TNC som klarar enbart VHF och ca 1500 kr för en som klarar både VHF och kortvåg. Vill man ha ett s k allmode modem som klarar RTTY, CW, AMTOR, PACTOR och allt vad det heter får man räkna med ytterligare minst en tusenlapp. Kan köras både med "dum" terminal och dator. Så fort modemet är påslaget och inkopplat till en radio kan det användas som "packetrepeater" av andra. Har brevlådefunktion inbyggd där andra kan lämna meddelanden till dig och tvärt om. En lampa indikerar när meddelande finns till dig.

3. Dessutom behöver man en terminal (bildskärm och tangentbord).

"Dum" terminal: Har man en TNC kan man använda en s k "dum" terminal. Det är helt enkelt en bildskärm och ett tangentbord. Med den kan man läsa och skriva direkt när man är uppkopplad till en annan station. Man kan inte skriva färdigt brev i förväg och man kan heller inte spara mottagna meddelanden. En "dum" terminal brukar kosta runt 100 kr.

Dator: En IBM-kompatibel dator (PC) kan användas med både TNC och Baycom modem. Vid användande av Baycom modem laddas modemets intelligens in i datorn och det fungerar således inte utan att datorn är igång. Detta är normalt ingen nackdel efftersom det vanligaste är att man kopplar upp sig till en BBS eller ett Cluster för att läsa och lämna meddelanden.

Med dator kan man skriva och redigera brev i förväg innan de skickas iväg. Man kan också spara mottagna meddelanden så att de kan läsas vid senare tillfälle, redigeras eller skrivas ut. Man kan också hämta och skicka programvaror vid kontakt med BBS eller annan dator.

En fullt funktionsduglig dator kostar från 500 kr och uppåt. Detta gäller en IBM-kompatibel dator vilket är det i särklass vanligaste i sammanhanget. Till datorn behövs ett terminalprogram och det finns ett flertal gratisprogram som är mycket bra. Till Mac-, Amiga- eller Vic-datorer kan inte Baycom modemet användas. Dessutom kan programvaror vara krångligare att få tag på till dessa datorer.


Ur klubbtidningen VARK 95/96

Tillbaka