SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

IM-prestanda
av SM4EFE


Ur klubbtidningen VARK 97

Här kommer en tabell som innehåller värden på Intercept Point för ett antal riggar. Data är hämtade från de tester som den engelska tidningen Radcom gjort. Värden anges för olika avstånd mellan IN-signalerna (3-50 kHz). I samtliga fall är mätningen utförd på 7 MHz bandet och med preamp ON.

Rig IP3kHz
dBm
IP5kHz
dBm
IP10kHz
dBm
IP15kHz
dBm
IP20kHz
dBm
IP30kHz
dBm
IP50kHz
dBm
TS-870S -45 -42 -28 -9 4 5 5
IC-729 -42 -28 -13 5 8 14
TS-50S -35 -33 -25 -17 -10 2 8
IC-775 -31 -31 -23 -9 -4 0 0
IC-738 -31 -22 4 8 10 10 10
FT-990 -29 -17 -2 4 7 10 11
IC-737 -25 -17 -5 1 5 10 16


För att få begrepp om vilka nivåer det rör sig om visas här nedan en tabell som anger ungefärligt vilken nivå IN-signalerna har, vid olika IP-värden, när IM-produkterna hamnat på en klart störande nivå. IM-nivån är i detta fallet vald till -125 dBm vilket är ca 10 dB över brusnivån i samtliga mottagare. De flesta S-metrar visar också ganska lika från S9 och uppåt, därför anges IN-nivån som ett S-värde (preamp ON).

IP-45dBm IP-35dBm IP-25dBm IP-15dBm IP0dBm IP+10dBm
S9+10dB S9+15dB S9+22dB S9+30dB S9+40dB S9+45dB

Som synes varierar prestanda en hel del vid små frekvensavstånd. Vid 3 kHz avstånd räcker det med S9+10 dB på IN-signalerna för att klart störande falska signaler ska uppstå. Vid stora frekvensavstånd är däremot alla riggarna ganska bra.


Tillbaka