SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Fattigmans G5RV 
av SM4EFE


Ur klubbtidningen VARK 2002
G5RV-antennen är ju en tämligen enkel och billig konstruktion som fungerar bra på flertalet KV-band. Här är ett tips på en "snikvariant" som man gör på några minuter. Funktionen är inte noggrant testad men den verkar fungera hyfsat - i alla fall i förhållande till insatsen.

Tag 22,75 m av televerkets s k "gråtråd", alltså den gråfärgade parledare som brukar sitta sista biten fram till huset när telefonen är installerad med luftledning. Gör en enkel knut 7,4 m från ena änden och drag åt den hårt. Dela tråden från andra änden och fram till knuten. Den odelade biten (7,4 m) används som nedledning och den delade (2 x 15,35 m) hängs upp som antenntråd. Kan hängas upp som en horisontal tråd eller som inverterat V med mitten upp och ändarna närmare marken.

G5RV är en konstruktion som behöver matchbox på alla band (utom 20 m om man har tur eller klipper in längden). Om den grå tråden räcker ända in kan man ansluta den till balanserad utgång på matchboxen (om det finns sådan) för att minska strålningen inne. Annars ansluter man till vanlig koaxutgång på boxen.

Om nedledningen inte räcker fram till utrustningen är det bara att skarva i med valfri längd koax. Om man inte vill att koaxen ska stråla en massa HF i shacket kan man sätta en balun mellan koaxen och den grå tråden. Eller så kan man göra en RF-choke genom att linda upp 3 m av koaxen till 7 varv närmast anslutningen till den grå tråden och fixera med tejp.

Nedan en bild på hur man kan arrangera hopkopplingen mellan nedledningen och koaxen. Det ligger en bit rep parallellt över skarven som fixerats både med tejp och buntband.


SK4WV hemsida