SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Klubbens DX'are


Ur klubbtidningen VARK 98

Klubbens aktivaste DX'are är SM4TIY, Mats-Dage.

Han har mellan 5 och 6 tusen QSO i loggen och har tidigare fått ihop ett DXCC och är nu uppe i 180 verifierade länder. Många tror att det måste vara stora slutsteg och maffiga riktantenner för att köra DX men det behövs inte alls säger Mats-Dage. Han vill gärna framhålla att han kört ett flertal DX på 40 m, med sin G5RV-antenn och 100 W från sin IC-751A, trots att många säger att det måste vara andra grejer för det. Förutom G5RV'n har han en R5 vertikal uppe på hyreshuset där han bor.

Han visar ett QSL-kort med signalen CE0Z som exempel. QSO't körde han tidigt en morgon på 40 m. Han hörde signalen men visste inte vad det var för land. Ropade i alla fall och fick svar direkt. Rapport 59! Efter kontroll visade det sig vara ön Juan Fernandez väster om Argentina.


SM4TOQ, Ivan hör också till de som kör DX i klubben.

Ivan har kanske inte nått fullt samma resultat som Mats-Dage på DX fronten men 80 länder har blivit verifierade fram till idag. Loggen upptar ca 3000 QSO. Ivan använder heller inga märkvärdiga grejer. På bordet står en IC-726 och ute hänger en G5RV antenn. Dessutom använder han en PR-antenn för 21-28 MHz ibland. Nyligen har en vertikalantenn för alla band monterats ute på gräsmattan.

Ivan visar ett QSL från Mikronesien från ett svenskt missionärspar och berättar följande. -Försökte upprepat ropa på stationen men fick inget svar. Ropade på TIY på 2m och bad honom försöka. Mats-Dage fick snabbt svar och han bad stationen lyssna efter Ivan. Detta resulterade i att även Ivan fick QSO. Noterbart var att Ivan fick QSL-kortet flera veckor före Mats-Dage trots att de kört stationen vid samma tillfälle.


Tillbaka