SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

dBm
av SM4EFE


Ur klubbtidningen VARK 94

Vad är dBm och vad används det till?

Jo, dBm är ett smart sätt att beskriva absolut signalnivå. Man kan t ex exakt definiera vad S-metern på riggen visar, ange en sändares uteffekt, enkelt jämföra hur känsliga olika mottagare är m m. Man kan helt enkelt definiera och jämföra olika signalnivåer oavsett storlek och användningarna blir otaliga när man väl kommit in i tankesättet.

Definition

dBm betyder dB i förhållande till 1 milliWatt. Utgångsläget är 0 dBm vilket motsvarar 1 milliWatt i aktuell impedans. I våra kretsar rör vi oss med 50 ohms impedans på radiosidan och där blir då 1 mW = 0.223 V enligt Ohms lag. Inom audiovärlden utgår man från 600 ohms impedans och där blir 1 mW= 0.775 V.

Effekt

Vid ändring av effekt motsvarar 10 dB en ändring av 10 ggr. Vad blir då t ex 10 Watt om man anger det i dBm? Om man utgår från 1 mW och multiplicerar med 10 ggr kommer man på 10 mW. Ytterligare 10 ggr ger 100 mW. Nästa gång blir det 1 W och till sist hamnar man på 10 W. Då har vi multiplicerat med 10 fyra gånger. Varje 10-multiplicering motsvarade ju 10 dB. Alltså har det blivit 40 dB starkare signal. Utgångsläget var 0 dBm och nu har vi hamnat på +40 dBm.

Spänning

Vid ändring av spänning motsvarar 20 dB en ändring av 10 ggr. Vid angivelse av en mottagares känslighet kan ett vanligt värde vara t ex 0.22 mikroVolt vid 12 dB SINAD. Vi ska nu inte gå in på vad SINAD är for något men vad blir 0.22 uV om man uttrycker det i dBm? Ja vi utgår igen från 0 dBm men nu dividerar vi med 10 ggr i stället. Hur många gånger får vi dividera för att komma från 0.223 V till 0.22 uV? Utgångsläget är alltså 223 mV. Division nr I = 22.3 mV. 2 = 2.23 mV. 3 = 223 uV. 4 = 22.3 uV. 5 = 2.23 uV och med division nr 6 hamnar vi på 0.22 uV. Vi har nu dividerat 6 gånger och varje gång har vi ändrat 20 dB = 120 dB. Utgångsläget var 0 dBm och har hamnat på -120 dBm.

Jämförelser

Vill man jämföra 10 Watts sändarens nivå med mottagarens känslighetsnivå kan man konstatera att skillnaden är 160 dB (+40 dBm till -120 dBm). På detta sätt kan man jämföra vilka signalnivåer som helst. Nivåer starkare än 0 dBm anges som + och svagare som -.


Tillbaka