SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Utflykt till Björnmötet
av SM4SCT


Ur klubbtidningen VARK 99

Utflykt till 1998 års Björnmöte på Tossebergsklätten 3-5 juli

Under flera år hade jag funderat på att besöka någon av de årliga träffarna på Tossebergsklätten, som ligger norr om Sunne, men det har som vanligt inte
blivit något av detta. Inför årets Björnmöte var dock min nyfikenhet på de populära träffarna så stort att jag beslöt mig för en resa dit.

Eftersom jag nu var i besittning av lämpligt fordon för ändamålet, stgb 935 av 1959 års modell med radioutrustning, var jag också nyfiken på en längre tur med detta. Då fordonet är bensindrivet och väger 6,5 ton så skulle en sådan här resa bli allt för kostsam att genomföra på egen hand. Därför efterhörde jag hos klubbkamraterna om någon var intresserad av att följa med till delade besinkostnader. Leif SM4ULL, Henrik SM4EFE, Åke SM4SCN och undertecknad SM4SCT kom överens om att företaga resan.  Litet av militäriska inslag borde också ingå, tyckte vi, som att övernatta i 12-mannatält, sitta eldpost,  laga och äta mat fältmässigt.

Vi beslutade att anmäla vårt besök och jag kontaktade Per SM4KVP som välvilligt ställde upp och ordnade bra plats för tält och fordon tills vi skulle dyka
upp på fredagskvällen. Han tyckte också att det skulle bli ett välkommet inslag med militärbilen denna gång och välkomnade oss.

Innan avfärden från Sågen måste fordonet utrustas, därför började jag tidigt på dagen med att montera el-verket på fordonsfronten för att vi skulle vara självförsörjande beträffande el. När medresenärerna ”ryckte in” kommenderades lastning, liggutrustning som utprovades noga på vår gräsmatta stuvades in liksom tält, kamin, ved, verktyg och annan utrustning. Bosse SM4UKM hade tacksamt ordnat en stor säck finhuggen ved till oss, detta värmde oss verkligen.


EFE, SCN, SCT och ULL före avfärd

Så dags för avfärd från Sågen som först gick till Tyngsjö, via Uvanå till Hagfors där första rasten togs vid kiosken för diverse inköp. Färden fortsatte mot Munkfors varefter det blev att klättra över den långa och dryga Fryksdalshöjden innan man får lika mycket medlut ned till Sunne. Från Sunne var det ca 15 km tills vi skulle svänga upp till Tossebergsklätten, efter en väg som mycket kan liknas vid Trollstigen i Norge. Vägen var asfalterad men mycket brant, temperaturmätaren steg allt högre upp och strax innan toppen var jag tvungen att stanna för att köra ned tempen, inför sista rycket upp till toppen som var vårt mål.

Väl uppe blev det att finna en strategi för bästa placeringen av tält och bil på anvisad plats, snabb och effektiv tältresning av ”erfarna uteliggare” samt antennriggningar som måste göras bland alla andra antenner som redan satts upp av ditströmmande gäster-amatörer. Allt hanns dock med innan skymningen och enovälförtjänt förplägnadsstund vidtog. Det skall nämnas att arrangörerna hade välvilligt ställt el-uttag till förfogande till vilka vi kunde ansluta vårt behov av el under vistelsen. Det blev så småningom tid för att gå till kojs och jag beslöt mig för att ligga ”ståndsmässigt” i bilen, vilket visade sig vara ett lyckat beslut. Grabbarna berättade för mig, på morgonen, att det hade blivit ganska livligt utanför tältet, tills ganska nära morgonen och därför hade sömnen inte varit allt för djup. Allt detta undgick mig i den bepansrade hytten men jag trodde dem genast när jag såg det samlade buteljmaterialet på bordet utanför tältet.

Efter en god frukost blev det att gå runt och titta litet på vad de andra gästerna hade riggat upp och det såg ut att alla hade lyckats få till det gemytligt, var och
en på sitt sätt. Lördagens fina väder bidrog också till att det kändes underbart att få kasta blickarna ut över den vackra bygden i alla väderstrecken.


EFE i radioschacket

Det blev väl en del radiokörande från bilen och Henrik hade riggat upp en del extra utrustning som inte hör till bilen så det såg mycket imponerande ut för de
som tittade in. Många ville höra hur man får tag på en sådan bil och vad den hade för tekniska data, så mycket av tiden gick till att tillfredsställa alla kun-
skapstörstiga med vad bilen hade för uppgift i det militära och mycket annat. Vi fick också välkommet besök av några klubbkamrater från Malung som fotograferade vårt läger.


Fr v SCN, TIY, UKM, ULL, TOQ

Innan hemresan skulle vi vara med på supén samtidigt som det verkade dra ihop sig till regn, vi beslöt dock att övervara supén först och riva sedan. Det blev en mycket gemytlig samvaro i den fina restaurangen och den goda maten lät sig väl smaka under det att deltagarna ventilerade träffen och mycket annat. För oss blev det dock att tacka och rusa till lägret för nedtagning av våra antenner och tält innan regnet, som börjat falla, skulle bli allt för intensivt. Allt gick bra och vi anträdde hemfärden, i Sunne tankade vi fullt varefter det blev att återigen klättra över bergen. Med Leif och mig i cockpit och Henrik och Åke i sovkupén, susade vi i sena kvällstimmen mot Hagfors och via Rämmen hemåt. Väl åter i Sågen blev det nattlig urlastning och hemresa för Leif, Henrik och Åke.

Vi var nog helt eniga om att resan och besöket på Tossebergsklätten var lyckad och att liknande utflykter skulle, enligt min mening, vara stärkande för radiointressets vidmakthållande.

73 de SM4SCT Lennart


Tillbaka