SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Installation av Baycommodem med AGWPE-drivrutin

av SM4SCN/Åke 980721

Nu finns det en drivrutin för Windows95, passande Baycommodem. Den är framtagen av SV2AGW och ingår i AGWPE (AGW Packet Engine). Den kan köras tillsammans med antingen SV2AGW:s egna packetprogram (som inte funkar stabilt på alla maskiner ännu), eller tillsammans med Winpack.

För att installera gör så här:

1 Skapa en mapp som du kallar SV2AGW

2 Skapa en underkatalog som du kallar SV2AGWZIP

3 Kopiera dit filerna AGWPE.ZIP, DRIVERS.ZIP och SYSTEM.ZIP (Bra att ha orörda zipfiler kvar) Filerna kan du hämta på SV2AGW:s hemsida http://www.forthnet.gr/sv2agw/start.htm

4 Skapa tre underkataloger under SV2AGW som du kallar AGWPE, DRIVERS och SYSTEM

5 Packa upp zipfilerna i respektive katalog

6 Kopiera filen BWCC32.DLL i systemkatalogen till din Windows\system-katalog. Kopiera också filen AGWBAY.VXD i driverskatalogen till din Windows\system. Dessa två filer är de enda som har anknytning till din Windowsinstallation

7 Lägg upp en genväg på skrivbordet för AGWPE.EXE i agwpe-katalogen

8 Starta programmet med genvägen. (Eftersom programmet inte är konfigurerat ännu kan det komma div felmeddelanden).Programmet syns aldrig annat än i aktivitetsfältet. Där klickar du med högerknapp för att komma in i menyer. (Du avslutar också alltid programmet med högerknapp och avsluta)

9 Välj Properties i menyn, sedan New Port. Ställ först in serieport, sedan baudrate som måste vara 1200 för Baycommodem. Välj Baycom Serial som typ av modem. Du kan också redigera frekvensen för din radioport i denna meny

10 Byt till fliken Tnc Commands. Klicka på "Let Me Control Parameters". Klicka på Default 1200. Klicka sedan på OK.

Drivrutinsinstallationen är nu klar. Avsluta programmet och starta det igen, innan det fungerar. Du måste förstås först ansluta Baycommodemet till den port du angivit.

Sedan startar Du Winpack eller AGW:s program om du har sådant installerat för att köra packet. Winpack, (för närvarande ver 6.4) kan du hämta på http://www.peaksys.demon.co.uk/

Alltså starta AGWPE som plattform för Baycommodemet, sedan det packetprogram du använder. Du kan naturligtvis välja att köra med vilka andra modem du vill i AGWPE-programmet, men det är unikt att det funkar så bra med Baycommodemet.

73 de Åke


Tillbaka