SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK
Återblick
över VARK:s verksamhet
på Hunflen

av SM4SCN
Ur klubbtidningen VARK 98

Efter bildandet av Västerdalarnas Amatörradioklubb den 10 mars 1985, var målsättningen att få igång en repeater så fort som möjligt. En begagnad repeater hade införskaffats genom Stigs, SM4KEY, kontakter. Henrik, SM4EFE gjorde nödvändiga handpåläggningar för att få igång den. Stig svarvade kavitetsfilter och det hela blev klart för montering våren -86.

Blickarna drogs mot Hunflen när det gällde ett bra QTH. Där hade skidanläggningen med toppstuga blivit klar. Genom goda kontakter med de styrande för anläggningen kunde repeatern inhysas i en skrubb i toppstugan. Antennkabel drogs i marken över gården till spänntornet för linbanan, där antenner sattes upp. Det hela var klart så att repeatern kunde startas 9 juli -86.

SM4EFE,SM4KEY och SM4POB skarvar ihop kabeln till antennen
SM4SCN och SM4EFE på väg att resa upp antennen i spänntornet (bilden från ett något senare tillfälle)

Lyckan var nu fullständig, en fungerande repeater. Det fanns dock en liten brist, inga användare. Stig och Henrik kunde ju knappast ensamma trafikera repeatern så att den kunde löna sig.

Alltså läge för att försöka spana in lättlurade personer, som man kunde värva som medlemmar, mata i lite teori och sedan ordna ett skräckfyllt möte med allas vår KG Bäcklund. Detta lyckades hösten/vintern 86/87, med en påfyllning av hela fyra nya amatörer som resultat.

Den gamla repeatern krånglade emellanåt, och då skulle man ha tag på folk för att ta sig in i toppstugan och laga. Den snö och isrika vintern 87/88 förvandlade dessutom antennerna till hopvridna konstverk.

Tankarna på en riktig mast, och varför inte en klubbstuga tog fart. Byggnadslov för en anläggning ordnades. Göran SM4SCA såg en annons om en mast i Värmland. Vi åkte ner några stycken och kollade in den, och den verkade OK. Sven-Erik SM4SCG ordnade lastbil med långt flak, 6m. Vi hade väl lite delade åsikter om vad resterande 10m, som stack ut bakom, skulle kunna hitta på i de ytterst tvära kurvorna på skogsvägarna väster om Tyngsjö. Men med radiobilar före och efter mastbilen gick det hela bra ända fram till asfaltverket i Äppelbo, där vi lastade av masten.

Lennart SM4SCT och undertecknad smidde nya fötter med gångjärn till masten. Samtidigt gjordes stålfundamentet som skulle gjutas fast på berget. Masten fick sina nya fötter påsvetsade vid asfaltverket. Därefter en flytt till Äppelbo Smide för blästring och målning av hela masten. Grundfärg och sedan militärgrön färg av bästa märke. En balkong för masttoppen hade också tillverkats hos Lennart, för arbeten i masttoppen.

Ungefär samtidigt pågick markarbeten på berget för betongfundamentet. Meterlånga hål borrades i 45 graders lutning ner i berget utefter kanterna på järnbalkarna som gångjärnen sitter i. Armeringsjärnen gjöts fast i hålen och svetsades i balkarna. Eftersom masten skulle vara fribärande gjordes gjutformen så stor att det gick i två kubik betong, vilket är ca 4 tons vikt. Ca 150m jordlinor grävdes sedan ner för jordning av masten.

En episod från fundamentarbetet var när vi såg ett ungt par beundra utsikten vid toppstugan, för att sedan skriva i gästboken på tallen öster om stugan. Vid ett senare tillfälle kunde vi läsa deras kommentar om oss i boken. Där stod: "Tre män borrade i berget så det rök. Mysigt!" Vi som borrade tyckte inte lika, för det regnade vid tillfället.

SM4KEY och SM4STO planerar grus

Sedan skulle det ju vara ett skåp för radioutrustningen, eller allra helst en stuga. Jakten började och ett tips var att kommunen hade en barack vid Jofsen. Vid kontroll av denna så var storleken idealisk. Golvet var visserligen genomruttet här och var, likaså nån vägg och ytterdörren. Men fångade av samma krafter som när man får för sig att byta bil, så blundade vi för alla ev. defekter och köpte baracken för 200 kronor.

Den kördes på Lennarts lastbil

till Hunflen och ställdes upp. Sedan vidtog en stor renovering, där Stig, Göran, Johnny SM4STO, Olle SM4MHA med flera, bytte ut allt ruttet virke. Stugan försågs med helt ny panel utvändigt. Sedan kläddes "maskinrummet" med gipsplattor. Målning, tapetsering, dragning av ny el mm.

Kojan under renovering. Ett fönster på baksidan har satts igen. Ett nytt förnster har monterats på framsidan. Ny panel under uppsättning. Före transporten har dörren bytts.

Masten fraktades upp och restes i september 1988. Genom fortsatt goda kontakter med innehavarna av toppstugan, kunde vi få ström genom en gummikabel lagd i nergrävda rör i marken.

Med ny mast och fin stuga inspirerades Henrik att bygga helt ny repeater.

Den oerhörda inspirationen gjorde att det blev två av bara farten, en för 70cm också. Helt ny repeaterlogik för ID-signalering samtidigt. Olle snickrade plåtlådor, och Johnny byggde nätaggregat. Kavitetsfilter för 70cm tillverkades oxo. För att inte tala om helt nya antennpaket för både 2m och 70cm. Dessa konstruerades av Henrik och tillverkades för att motstå de isbeläggningar som vi hade så bister erfarenhet av.

Antennmontering 70 cm. SCN i stolpen. STO och TGP assisterar.

Månadsmöten kunde nu hållas i egen klubbstuga. Nya kurser för blivande radioamatörer hölls, och medlemsunderlaget ökade stadigt. Det rullade på bra nu, tills repeatrarna plötsligt tystnade vid 14-tiden den 31 maj 1990. Detta visade sig bero på avstängd elström. Skidanläggningen hade hunnit byta ägare, och med dåliga snövintrar hade de nya ägarna svårt att betala strömmen. Detta orsakade avstängningen av el till toppstugan. (Anläggningen drevs nu av Bjurström och Bergström som dock saknade Elström,hi).

Klubben fick loss ett eget tillfälligt abonnemang dagen efter i transformatorstationen nere vid dalstugan. Därifrån drog vi en provisorisk kabel på linbanestolparna upp till stugan. I dagboksanteckningar för 1 juni -90 läser jag "SCN+SCG+STO+MHA dragit prov. ledning, klart 2230". För 11 okt står "kopplat in en av fasta kablarna i backen efter tillstånd av konkursförvaltaren". 14 okt "tagit ner prov. kabel". Så småningom fick vi efter ytterligare en mängd turer eget el-abonnemang 13 december 1991.

Klubbstation IC-290D med slutsteg anskaffades under 1992.

Kompletteringar har gjorts i flera omgångar vid anläggningen. T.ex. kryssyagiantenner med rotorbygge monterat 19 juni -93. Vidare under juli månad -94 monterade Henrik och Åke packetnoden SK4WV-9 på hunflen, efter otaliga resor till Mora för hoptrimning av länkutrustningarna hos SM4TYA. Noden SK4WV-7 mot Hagfors monterades 22 dec -94. På de senaste åren har det inte blivit så många tekniska kompletteringar. Under 1997 inköptes dock en klubbstation för kortvåg, en Kenwood TS-690/AT. Dessutom inköptes en IC-275H för att ersätta IC-290D. Gårdsplanen utanför klubbstugan har planerats med ca 25 kubikmeter grus.

Denna sammanfattning med glimtar från den gångna första tioårsperioden av verksamheten på Hunflen kan ju vara en uppfriskning av alla de trevliga minnen vi har från vår verksamhet på berget. Inte minst från sammankomsten 21 september -96, då vi firade 10årsjubileum i toppstugan som vi fått hyra för att kunna ta ut svängarna i dansen.

jubileum.jpg

Bild från jubileumsmiddagen på Hunflen

de Åke /SM4SCN


SK4WV hemsida