SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

KV-antennens optimala höjd
av SM4EFE


Ur klubbtidningen VARK 98

Enligt mätningar som gjorts mellan England och New Jersey i USA har man försökt utröna i vilka vinklar över horisonten som signalerna kommer in. Tabellen anger mellan vilka vinklar, i grader, som signalerna kom in under 99 % av tiden.

MHz Vinkel
i grader
7 10-35
10 8-26
14 6-27
18 5-12
21 4-11
28 3-9

Tittar man i antennböcker hittar man strålningsdiagram för antenner placerade på olika höjd över marken. Tabellen nedan anger -3 dB punkten för strålningsloben. Alltså mellan vilka vinklar över horisonten som signalen håller sig inom 3 dB i styrka. Höjden anges i våglängd.

Höjd Vinkel
i grader
1/2 15-45
5/8 12-32
3/4 10-27
7/8 8-23
1 7-20
1-1/4 6-16
1-1/2 5-13
1-3/4 4-11
2 3-10

Räknar man om frekvenserna till våglängd kan man konstatera att optimal matchning mellan dessa tabeller fås när antennen monteras på 25 m höjd över marken. Vill man ha en antenn som är bäst för DX-körning bör den alltså upp till denna höjd. Sätter man antennen t ex på 10 m höjd blir det dålig samstämmighet mellan tabellerna med resultat att europasignaler, som kommer in med högre vinkel, går bra men DX-signalerna blir det inget riktigt drag i. Noterbart är också att det hela blir sämre om antennen sitter högre än 25 m.

Förf kan intyga att det inte var många DX på banden med denna antennmontering.


Tillbaka